Jubileum 2003-2023

HAAGSE BUURT KUNST

“Want Den Haag is door de jaren zo veranderd voor mij toch veel te vlug”.

We zijn op zoek naar creatieve ontdekkingsreizigers! Wil je op avontuur in jouw eigen stad Den Haag? Vind je het leuk om de coole spots van jouw wijk te filmen, tekenen, schilderen of over te zingen of te rappen?? Doe dan mee met deze ontdekkingstocht. Geef je snel op. Je mag een vriendje, vriendinnetje of klasgenoot ook vertellen over dit avontuur. Leeftijd 4-14

Welkom bij Mytikas!

We zijn verheugd om ons 20-jarige jubileum met u te vieren en willen graag ons unieke jubileumprogramma voor Kunsteducatie Plus introduceren.Toekomstplannen voor Kunsteducatie PlusDit speciale programma is ontworpen voor basis- en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, en biedt een breed scala aan activiteiten en ervaringen om leerlingen te inspireren en te motiveren.

Maar Mytikas is meer dan alleen een organisatie die jubileumprogramma's aanbiedt. We willen u graag kennis laten maken met onze stichting, die kunst als middel inzet om het gedrag van leerlingen te verbeteren, hun vaardigheden te versterken en problemen in de klas op te lossen. We zijn de enige organisatie in Nederland die deze aanpak hanteert en hebben in de afgelopen jaren al vele positieve resultaten geboekt.

Bij Mytikas geloven we dat kunst en creativiteit een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onze deskundige docenten bieden workshops en trainingen op verschillende gebieden, zoals schilderen, tekenen, theater en muziek. We werken ook samen met bedrijven en organisaties om praktijkgerichte ervaringen te bieden en leerlingen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun carrièremogelijkheden te vergroten. Bij Mytikas staat de ontwikkeling van leerlingen centraal en we streven ernaar om een positieve impact te hebben op hun leven. Wij geloven dat kunst de sleutel is tot succes in het onderwijs en zijn er trots op dat we al zoveel leerlingen hebben kunnen helpen. Wilt u meer weten over onze organisatie en wat we voor uw leerlingen kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

Bij Mytikas begrijpen we hoe belangrijk het is om een veilige en positieve leeromgeving te bieden voor leerlingen. Daarom hebben we drie speciale programma's ontwikkeld die zijn ontworpen om plezier, veiligheid en vertrouwen te versterken in uw klas. Onze programma's zijn afgestemd op de individuele behoeften en leerdoelen van leerlingen en bevorderen hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van leren en groei. We bieden een leerrijke omgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en leren om te leren, waardoor ze zich kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Welkom bij Toekomstplannen van Picasso, Vermeer en Kant. Wij bieden drie unieke programma's aan voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

Onze programma's zijn ontworpen om leerlingen bewust te maken van hun eigen gedrag en te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.


3 DAAGS PROGRAMMA


Toekomstplannen van Picasso is een 3 daagse workshop en wordt gegeven vanaf groep 7. De workshop kan aan het begin of einde van het schooljaar worden gegeven en maakt gebruik van de Mytikasmethode om leerlingen bewust te maken van ondernemerschap, burgerschap en filosofie.


12 WEKEN PROGRAMMA


Toekomstplannen van Vermeer is een programma van 12 weken dat leerlingen bewust maakt van hun gedrag en de effecten hiervan op de leeromgeving in de klas. Het programma vergroot het zelfbeeld van leerlingen en helpt hen hun competenties gericht in te zetten om hun doelstellingen te bereiken. Het bevordert wederzijds respect en toekomstgericht denken en laat leerlingen nadenken over maatschappelijke onderwerpen, eigen gedrag, leefsituatie, schoolprestaties, omgang met anderen en het onbekende. Dit alles wordt bereikt via vraagstelling en drama, waarbij we gebruik maken van de Mytikasmethode.


SCHOOLJAAR PROGRAMMA


Toekomstplannen van Kant is een programma met een structureel kader waarin de prestatie en het gedrag van de leerling centraal staan.

We gaan uitgebreid met leerlingen in op ondernemerschap, waarbij we ervan uitgaan dat de ondernemer in de leerling zorgt voor winst in de klas en voor henzelf.

Filosofie is een wekelijks onderdeel van het programma, waarbij leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de vraag: "Waarom kom je 's morgens je bed uit?" Daarnaast behandelen we thema's zoals ontdekking van de filosofie, huis-tuin-en keukentools, hoeveel vrienden je hebt, waarom je er mag zijn en wie je bent.

Leiderschap in jezelf en je omgeving is binnen het programma een permanent aandachtspunt, waar leerlingen mee worden geconfronteerd en waar ze echt wat aan hebben. Zijn jouw keuzes voldoende voor jouw ambities? Kies dan voor Toekomstplannen van Kant.

PROJECTEN

Lees meer

2018 - heden

Aan de Slag

Lees meer

2016 - heden

To be a Star Nederland

Lees meer

2014

Tienermoederproject in Suriname

Lees meer

2015

To be a Star Suriname

Aan de slag

To be a Star Nederland

In 2016 bieden we 1000 leerlingen een vernieuwd 'To be a Star' programma aan, waarbij de sociaal emotionele kant van leerlingen wordt uitgezoemd en omgezet naar effectief handelen zodat zij succesvol kunnen zijn in schoolprestatie!

Tienermoederproject in Suriname

De tienermoeders doen actief mee met de training dat een onderdeel is van het project Scholierenmoeders van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken. Zij volgen een eendaagse workshop waarin hun gedragsvaardigheden worden ontwikkeld. De workshop staat geheel in het teken van de Mytikasmethode. Bij deze methode worden theater, muziek, sport en dramatische expressie gebruikt om het gedrag van deelnemers positief te beïnvloeden en hun sociale competenties bij te brengen.

To be a Star Suriname

Het programa is bedoeld voor Youth at Risk, die worden gecoacht en begeleid volgens de Mytikasmethode. Zij zullen andere Youth at Risk via de Mytikasmethode preventief informeren over de risico’s tijdens het opgroeien van adolescentie. De doelstelling is dat zij naar school gaan of werk hebben en geen criminaliteit gedrag vertonen. Wanneer er een instabiele leefomgeving is ziet Mytikas het als taak om dat te stabiliseren en maakt gebruik van de Sociale Kaart waar we nauw samen werken met alle ketenpartners die voor een traject nodig zjn.

Theater als middel voor zelfreflectie

Over Stichting Mytikas

Mytikas is in 2003 opgericht en bestudeert maatschappelijke vraagstukken op het gebied van werk, schooluitval, criminaliteit en communicatie en is inmiddels meer dan 20 jaar succesvol. Via visualisatie, simulatie en coaching wordt de complexiteit aangepakt.

Mytikas heeft een methode ontworpen waarin deelnemers hun talenten kunnen ontwikkelen en bewust worden wat zij nodig hebben om succesvol te zijn in onze samenleving. Deze deelnemers hebben baat bij praktische opdrachten die duidelijk en helder geformuleerd zijn. Via maken van kunst zoals theater, fotografie, muziek, dans, zang, presentaties zullen zij op een ontspannen wijze de leerstof gemakkelijk leren onthouden. Korte termijn successen zijn in spel direct zichtbaar en voelbaar. We zetten in op school en werkprestatie voor iedere deelnemer.

Daarnaast krijgen de deelnemers binnen Mytikas allerlei kansen en mogelijkheden aangeboden om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo werkt Mytikas samen met internationale organisaties waardoor vele deelnemers een internationaal project hebben kunnen doen, maar ook het bedrijfsleven werkt met Mytikas samen aan talententrajecten en koppelen we deelnemers aan ondernemers of kijken samen naar (snuffel) stages.

Wederzijds begrip door discussie

ADVIES

Mytikas heeft zich gespecialiseerd in mens en maatschappij en kan u adviseren bij complexe maatschappelijke vraagstukken:

 • Terugdringen voortijdig schoolverlaten
 • Passend onderwijs
 • Gedragsverandering in de klas
 • Diversiteitsvraagstukken
 • Gerichte wijkaanpak voor een betere leefomgeving
 • Vluchtelingenbeleid
 • Uniek meetinstrument om het toepassen van drama te toetsen op sociale vaardigheden bij deelnemers.
 • Tegen gaan Pesten op school
 • Politieke wijsheid voor leerlingen
 • Debatleider maatschappelijke vraagstukken

Mytikasmethode

Mytikas richt zich op deelnemers en volwassenen die hun talenten en sociale vaardigheden willen ontwikkelen. De Mytikasmethode is toepasbaar voor eenieder die met mensen werkt (jong, autochtoon, allochtoon etc.) die via competenties het gedrag willen veranderen.

Theater / dramatische expressie wordt gebruikt als middel om het gedrag te veranderen en is bij uitstek hiervoor geschikt (bron: onderzoek naar de relatie tussen het project Up, Up, Up! en het gedrag van de deelnemers aan het project – A.C. Meeng 2009). Via theatertechnieken kunnen deelnemers op een ontspannen wijze de leerstof gemakkelijk leren en vasthouden. Korte termijn successen zijn in spel direct zichtbaar en voelbaar, waardoor generalisatie naar dagelijks leven mogelijk is.

Voor alle leeftijden

Aankondigingen

 • Mytikas bestaat dit jaar 20 jaar en heeft meer dan duizend deelnemers nationaal en internationaal gecoacht en begeleid.
 • In september 2016 is het eerste boek verschenen. Kunst bij opvoeden. U kunt het bestellen via info@mytikas.nl. De kosten inclusief verzenden €17,50.
 • We hebben een vernieuwd programma “To be a Star” waarbij de sociaal emotionele kant van leerlingen wordt uitgezoemd en omgezet naar effectief handelen zodat zij succesvol kunnen zijn in schoolprestatie!
 • Mytikas heeft een traject ontwikkeld Aan de Slag voor statushouders en mensen met een uitkering die op zoek zijn naar een baan of een opleiding.. De kracht hierin is de eigen leefwereld te visualiseren en samen te onderzoeken wat zij daarvan mee kunnen nemen in hun nieuwe wereld.
 • Voor alle leerlingen/leerlingen van basisonderwijs tot aan WO hebben we de Ondernemerschapladder ontwikkeld. De leerling/student leert tijdens de workshop dat hij zijn eigen bedrijf runt en dat hij daarvoor nieuw verworven vaardigheden kan inzetten zodat het bedrijf winst draait. Diploma in zicht!

Werkfit voor een baan of een opleiding

Aan de Slag

Mytikas richt zich op gedragsverandering van mensen die een uitkering hebben. Via competentiegerichte training en toegepaste technieken zoals visualisatie, beeldende kunst en storytelling worden de deelnemers werkfit gemaakt voor de arbeidsmarkt.

De methode zoemt in op de volgende competenties:

 • Samenwerken
 • Sociaal
 • Werkhouding
 • Communicatie
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Produceren
 • Concentratie
 • Resultaatgerichtheid
 • Initiatief
 • Discipline

In 2018 heeft Mytikas het progamma Aan de Slag ontwikkeld. In 3 maanden werd een groep uitkeringsgerechtigden, waaronder statushouders werkfit gemaakt voor een baan of een opleiding. De rode draad van de training Aan de Slag is het verbeteren van de Nederlands taal, meer bekendheid over Nederlandse “Ankers” en het stimuleren van ondernemerschap.

Hoe flexibel ben je in je eigen cultuur om in een andere samenleving succesvol te zijn.”

Gebleken is dat het bespreken van de zogenaamde Ankers een grote bijdrage levert aan het slagen van de deelnemers bij het vinden van een baan of een opleiding.

De Ankers zijn:

 • Vrijheid
 • Taal
 • Verbinding
 • Cultuur
 • Traditie
 • Onderwijs
 • Religie
 • Arbeidsethos
 • Professioneel Netwerk
 • Financieel inzicht
 • Gezondheid

Statushouders = Arbeidspotentieel

Deze grote groep mensen in Den Haag zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan. Zij kunnen hun talenten, creativiteit en (werk)ervaring hier niet in zetten als gevolg van de onbekendheid met de Nederlandse cultuur en het onvoldoende beheersen van de taal. Mytikas biedt perspectief! Mytikas traint deze groep, haalt ze uit hun isolement en brengt hen in contact met een professioneel netwerk.

Resultaten van Aan de Slag:

 • Deelnemers zijn bewust hoe zij hun talenten en professionele vaardigheden in Den Haag kunnen inzetten.
 • Deelnemers hebben goede kennis van hun persoonlijke ontwikkeling en opstelling die van belang zijn om het te redden in deze samenleving.
 • Deelnemers hebben hun netwerk vergroot met mensen die de juiste connecties hebben op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.
 • Deelnemers hebben een grotere kans om door te stromen naar werk of een opleiding.
 • 2019

  Dit jaar biedt Mytikas aan maximaal 75 mensen met een uitkering waaronder statushouders het intensieve programma Aan de Slag aan. De deelnemers sluiten hun training af met een interactieve presentatie voor het professionele netwerk. Voor meer informatie kijkt u op

Duurzaamheid

De deelnemers krijgen na de training nog 3 maanden een nazorgperiode. Voor de deelnemers die nog geen baan of een opleiding hebben wordt i.s.m. Werkgeversservicepunt contact gelegd met werkgevers en onderwijsinstellingen.

CONTACT

E-mail info@mytikas.nl
Telefoonnummer (+31) 6 513 947 80